FM1ZAB-2 messages


fromtotime message
FM1ZAB-2 FM1ZAB-2 06/13 08:12:16z Send another BITS.11111111,Telemetry du FM1ZAB
FM1ZAB-2 FM1ZAB-2 06/13 08:12:15z Send another EQNS.0,0.079,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
FM1ZAB-2 FM1ZAB-2 06/13 08:12:15z Send another UNIT.Volt,C,Volts,None,None,None,None,None,On,Hi,Hi,Hi,Hi
FM1ZAB-2 FM1ZAB-2 06/13 08:12:14z Send another PARM.Vin,T,V2,A4,A5,B1,B2,B3,O4,I1,I2,I3,I4